Wyniki ankiety

Drodzy Zawodnicy,

Serdecznie dziękujemy za duże zainteresowanie ankietą podsumowującą ostatni sezon Pucharu Polski OFF-ROAD PL. Dzięki Waszym wskazówkom możemy lepiej przygotować się do przyszłorocznych pucharowych rozgrywek. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety.

Pozdrawiamy,
Redakcja OFF-ROAD PL
1.    Ankieta została wypełniona przez 68 osób, wśród których największą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 30 – 40 lat (42%). Drugą najliczniejszą grupą wiekową, która wzięła udział w badaniu, były osoby w wieku 18 – 25 lat (25%).

3.    Większość ankietowanych brała udział w Pucharze Polski OFF-ROAD PL po raz pierwszy (35%) lub deklarowała swój udział w imprezie od ponad dwóch lat (28%). Z drugiej strony prawie co piąty ankietowany potwierdził uczestniczenie w Pucharze od 3 lat (19%) a co dziesiąty (10%) od 5 lat i dłużej.

4.    Wśród badanych najpopularniejsza okazała się I runda (Bojanów) Pucharu Polski OFF-ROAD PL 2009. 71% ankietowanych potwierdziło start w rundzie rozegranej w Bojanowie. II runda (Ostróda) i III runda (Dynów) cieszyły się zainteresowaniem na wyrównanym poziomie – odpowiednio 65% badanych wystartowało w Ostródzie i 63% w Dynowie.

5.    Zdecydowana większość ankietowanych planuje start w Pucharze Polski OFF-ROAD PL  w przyszłym roku (75%). 12 osób wybrało odpowiedź „nie wiem”, pięć osób nie zamierza wziąć udziału w kolejnej edycji Pucharu.

6.    Na pytanie jaką ocenę badani wystawiliby organizatorom Pucharu Polski OFF-ROAD PL za sezon 2009,  najwięcej osób (43%) wybrało ocenę dobrą 4. Co trzeci badany (29%) wskazał ocenę bardzo dobrą. 4 osoby przyznały organizatorom ocenę celującą 6. Z kolei 15 osób (22%) uznało, że organizatorzy zasługują na ocenę dostateczną lub niżej.

7.    Wśród proponowanych zmian w kolejnej edycji Pucharu Polski OFF-ROAD PL ankietowani najchętniej wskazywali na wprowadzenie dodatkowych atrakcji, imprez dla zawodników (41%).

8.    Cieszy nas, że  poruszany był temat wprowadzenia konkretnych zmian do regulaminu i organizacji imprezy. Organizatorzy Pucharu zebrali wszystkie odpowiedzi, które będą wnikliwie analizowane podczas tworzenia regulaminu i organizacji Pucharu w 2010 roku.

9.    Za największy atut Pucharu Polski OFF-ROAD PL, który jednocześnie wyróżnia go na tle innych imprez off-roadowych w Polsce, badani uznali poziom rywalizacji sportowej. Aż 70% ankietowanych zaznaczyło tą odpowiedź. Na drugim miejscu znalazła się atmosfera imprezy, odpowiedź wskazana przez 51% badanych. Prawie połowa zapytanych osób za atut imprezy uznała jej profesjonalną organizację (48%) oraz atrakcyjność tras (41%).

10.    Pytanie dotyczące potencjalnej zmiany lokalizacji rund Pucharu   Polski OFF-ROAD PL spotkało się z aprobatą dużej części ankietowanych.

W kategorii Poprzednie edycje Tagi: , .