PUCHAROWE FAQ

Kilka ważnych pytań i odpowiedzi czyli nasze Pucharowe FAQ

Jestem kierowcą amatorem, nie posiadam licencji rajdowej ani wyścigowej. Czy mogę startować w Pucharze?

Tak, w sezonie 2013, podobnie jak w latach ubiegłych, do startu w Puchar Polski OFF-ROAD PL nie trzeba posiadać licencji sportowej.

Mam samochód Nissan Patrol zarejestrowany jako UAZ 469. Czy takim samochodem mogę startować w Pucharze?

W Pucharze mogą startować samochody dopuszczone do ruchu na drogach publicznych – posiadające dowód rejestracyjny z ważnym wpisem badania technicznego, oraz ważne ubezpieczenie OC. Organizatorzy Pucharu nie mają uprawnień do kwestionowania wpisów w dowodzie rejestracyjnym.

W Regulaminie napisane jest, że w klasie Adventure mogą startować samochody z seryjnym niemodyfikowanym nadwoziem od pasa przedniego do słupków “B”. Poniżej Regulamin dopuszcza zmiany w nadkolach i pasie przednim. Czy mogę zatem wyciąć nadkola dopasowując je do większych kół?

Tak, można dokonywać drobnych modyfikacji nadkoli oraz pasa przedniego w zakresie niezbędnym do funkcjonowania pojazdu (np. większe koła, zabudowa wyciągarki). Modyfikacje nie mogą naruszać integralności konstrukcji pojazdu.

Zamierzam startować w Pucharze Polski z moim synem. Kończy on 15 lat na dwa dni przed terminem I Rundy. Czy syn będzie dopuszczony do startu jako pilot?

Zgodnie z Regulaminem, osoba która ukończyła 15 lat może startować w Pucharze pod nadzorem opiekuna prawnego – w tym wypadku ojca. Osoba ta musi ukończyć 15 rok życia do dnia poprzedzającego termin rozpoczęcia I Rundy.

Dysponuję oponami w rozmiarze 35×12.50. Z moich pomiarów wynika jednak, że mają one średnicę poniżej 34”. Czy mogę startować w klasie Adventure na takich oponach?

W takim przypadku sędzia techniczny dokona pomiaru kół podczas odbioru technicznego samochodu. Pomiar przeprowadza się w płaszczyźnie poziomej na stojących, zainstalowanych w pojeździe i napompowanych kołach. Jeśli koła mają rzeczywistą średnicę mniejszą niż 34” samochód może startować w klasie Adventure.

Jak rozumieć wymóg otworu wejściowego “co najmniej do wysokości bioder siedzących w fotelach”?

Burty otworów drzwiowych (gdy samochód nie posiada drzwi) muszą sięgać przynajmniej do wysokości bioder – zarówno kierowcy siedzącego na fotelu kierowcy, jak i pilota siedzącego na fotelu pilota. Bezdyskusyjną wysokością jest taka, która zakrywa trzon kości biodrowej – to ta kość, na której mierzy się obwód bioder dobierając rozmiar spodni;-)

Czy mogę startować w Pucharze Polski quadem wyposażonym w kierownicę i dwa fotele? Pojazd posiada pasy bezpieczeństwa i klatkę.

Tak, dla pojazdów tego typu została przygotowana klasa UTV.

Jakiego typu kaski powinny być używane w Pucharze Polski?

Regulamin dopuszcza kaski samochodowe. Sędziowie mogą dopuścić kaski o innym przeznaczeniu, np.: motocyklowe, do sportów i aktywności grawitacyjnych, lotnicze itp. Nie należy jednak traktować takiego dopuszczenia jako normy.

Czy podczas badań kontrolnych samochód musi być wyposażony w elementy ruchome (taśma, szekle, apteczka, gaśnica)?

Na badaniach kontrolnych załoga przedstawia sędziom do badania kompletnie wyposażony samochód. Przez termin “kompletnie” należy rozumieć elementy wyposażenia samochodu oraz osobiste załogi wymagane Regulaminem, zainstalowane/umiejscowione/zabezpieczone w samochodzie w sposób świadczący o przygotowaniu auta do startu; elementy wyposażenia nie mogą zagrażać załodze podczas jazdy czy jakiejkolwiek akcji w terenie podczas trwania rundy. Przykładowo: ciężkie bądź ostre elementy wyposażenia (np. podnośnik, koło zapasowe, skrzynie) muszą być zamocowane, wyciągarka powinna mieć nawiniętą i sklarowaną linę z hakiem, apteczka, gaśnica i środki łączności – gotowe do użycia i w zasięgu załogi, etc.
Sędzia dokonujący badania kontrolnego ma prawo nie tylko sprawdzić kompletność wyposażenia, ale również jego działanie.

Czy w razie awarii serwis może dostarczyć potrzebne do naprawy części bądź narzędzia, a załoga dokonać naprawy z ich wykorzystaniem?

Nie, z wyłączeniem Parków/Stref Serwisowych, od startu do mety odcinka, załoga może wykorzystywać tylko wyposażenie (w tym części, płyny eksploatacyjne, narzędzia, etc) znajdujące się w samochodzie. Dotyczy to także fizycznej ingerencji w pojazd. Dopuszczalne jest korzystanie z “dóbr naturalnych” (woda, powietrze, kamienie, ogień, drewno, etc.), jednak nie mogą one być dostarczane przez osoby z zewnątrz (serwis, publiczność, etc.). Oczywiście, powyższe nie dotyczy wzajemnej pomocy między startującymi załogami.

Czy podczas jazdy między taśmami wolno wyjechać częścią samochodu poza taśmy nie zrywając ich?

Samo napięcie taśm czy wjechanie pod taśmy fragmentem pojazdu bez zerwania ich nie jest działaniem wbrew regulaminowi i nie podlega sankcjom. Należy jednak pamiętać, że takie praktyki niosą ryzyko zerwania taśmy. Nie wolno też celowo zmieniać położenia taśmy w celu ułatwienia przejazdu (dotyczy też podnoszenia czy naciągania); załoga może jedynie uwolnić taśmę od samochodu, gdy doszło do zaczepienia.

Na Prologu najechałem kołem samochodu na słupek trzymający taśmę. Słupek przewrócił się, ale taśma nie uległą zerwaniu. Czy sędziowie mieli prawo nie uznać przejazdu?

W Regulaminie nie ma mowy o zerwaniu taśmy na Prologu.
Prologu tyczą te same zasady jazdy między taśmami co tras etapów. Przewrócenie, złamanie, czy też trwałe przechylenie wspornika taśmy (naturalnego bądź osadzonego) o kąt ponad 45 stopni uznawane jest jako zerwanie taśmy.

Co zobowiązana jest zrobić załoga zamierzająca ominąć Próbę Przejazdu? Czy musi zgłaszać ten fakt sędziemu próby?

Załoga musi w takim wypadku wjechać na start próby (PKPPs), uzyskać potwierdzenie PKPPs, poinformować sędziego o zamiarze ominięcia próby, ominąć próbę zgodnie z Objazdem Próby Przejazdu. Objazd może być opisany w Książce Drogowej, zaznaczony na trasie (jazda według taśm, jazda między taśmami) lub wskazany przez sędziego. Oczywiście załoga NIE otrzymuje potwierdzenia pokonania Próby Przejazdu na mecie próby – PKPPm, co stanowi podstawę do nałożenia właściwej kary.

Co zrobić, gdy załoga uznaje za niemożliwe dotarcie do mety etapu do czasu zamknięcia mety?

Zgodnie z regulaminem, w takim wypadku załoga zobowiązana jest do oddania Karty Drogowej w ostatnim na swojej trasie PK przed terminem zamknięcia mety. Może to być PKP, PKPPs, albo PKPPm. Tylko w takim wypadku załoga zostanie sklasyfikowana. Niedopuszczalne jest kontynuowanie jazdy po trasie do mety etapu bez potwierdzeń PK, ani też zjazd z trasy i kontynuowanie jazdy do mety bez zdania Karty Drogowej na ostatnim zaliczonym PK.