Puchar Polski OFF-ROAD PL 2016

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

1. Kaski

Używane przez załogi kaski muszą być typu samochodowego i posiadać minimum homologację „E”. Zaleca się kaski z homologację rajdową FIA.

Zaleca się pas fluorescencyjny/odblaskowy barwy białej, żółtej, pomarańczowej albo czerwonej, o wymiarach min. 50 mm x 300 mm umieszczony wzdłużnie w centralnej części kasku.

Załoga jest zobowiązana do stosowania kasków od startu do mety.

2. Kombinezony

Załogi powinny korzystać z odzieży niepalnej jednoczęściowej. Zaleca się używanie przez załogi bielizny i kombinezonów z aktualną homologacją rajdową FIA bądź z wygasłą homologacją FIA.

3. Pasy bezpieczeństwa

Szelkowe pasy bezpieczeństwa, minimum 4-punktowe, o szerokości min. 3”, homologowane przez FIA obowiązują kierowcę i pilota. Dopuszcza się stosowanie pasów z wygasłą homologacją.

Pasy muszą być mocowane zgodnie z wymogami załącznika J. Szczególnie zaleca się mocowanie pasów do poprzeczki klatki bezpieczeństwa.

4. Klatka bezpieczeństwa

Każdy samochód biorący udział w rundzie musi być wyposażony w klatkę bezpieczeństwa.

Obowiązkowe jest stosowanie do konstrukcji klatek bezpieczeństwa rur ciągnionych bez szwu O45x2,5 mm albo O50x2,0 mm ewentualnie o przekroju większym.

Konstrukcja klatki bezpieczeństwa winna odzwierciedlać zalecenia zawarte w załączniku J art. 283.

Rury klatki bezpieczeństwa w miejscach w których może zaistnieć kontakt z ciałem któregoś z członków załogi muszą być pokryte trudno palną otuliną zabezpieczającą.

W samochodach z nadwoziami otwartymi przedział załogi musi być pokryty sztywnym metalowym dachem.

5. Gaśnice

Każdy samochód rajdowy musi być wyposażony w przynajmniej dwie gaśnice o masie 2,0 kg środka gaśniczego każda, z wyjątkiem BCF i NAF.

Gaśnice muszą być trwale zamocowane, zamocowanie musi być wykonane z metalowej taśmy (minimum dwa mocowania) z metalową szybkozłączką, w zasięgu rąk siedzącej w samochodzie załogi, z możliwością ich szybkiego wyjęcia.

Gaśnice muszą posiadać atest stwierdzający ich sprawność oraz termin ważności – nie przekraczający 1 roku dla gaśnic po konserwacji.

6. Fotele

Muszą być stosowane fotele sportowe (kubełkowe). Mocowanie wsporników foteli załogi do podłogi musi być wykonane, co najmniej w 4 punktach, przy pomocy śrub wytrzymałościowych (8,8) o średnicy min. O10 mm bezpośrednio do nadwozia, gdzie muszą być zastosowane płytki wzmacniające.

7. Zaczepy holownicze

Każdy samochód rajdowy powinien mieć trwale zamocowane zaczepy holownicze, przynajmniej po jednym z przodu i z tyłu pojazdu. Miejsca zaczepów muszą być widoczne i oznakowane (kolor żółty, czerwony lub pomarańczowy).

8. Szyby

Samochody muszą posiadać odpowiednio oznakowaną szybę przednią o konstrukcji warstwowej.

Szyby boczne mogą być wykonane ze szkła bezpiecznego (hartowanego) lub poliwęglanu o grubości min. 5 mm. Zaleca się wyklejenie od wewnątrz szyb hartowanych przezroczystą folią.

9. Odłącznik prądu wyciągarki elektrycznej

Jeśli samochód posiada wyciągarkę o napędzie elektrycznym, zaleca się stosowanie odłącznika obwodu głównego wyciągarki. Odłącznik musi być łatwo dostępny z zewnątrz, umieszczony w pobliżu wyciągarki, oraz wyraźnie oznaczony: czerwoną błyskawicą.

Samochody muszą posiadać odłącznik główny prądu. Odłącznik prądu musi odcinać wszystkie źródła i odbiorniki prądu (z wyjątkiem obwodu głównego wyciągarki elektrycznej) i unieruchomić silnik.

10. Zabezpieczenie pokrywy silnika przed otwarciem

Obowiązkowe jest stosowanie zabezpieczenia pokrywy silnika przed jej otwarciem, za pomocą dwóch metalowych kołków o O10 mm z zawleczkami o O3 mm, lub metalowym zabezpieczeniem równoważnym. W sezonie 2013 dopuszcza się stosowanie zabezpieczenia pokrywy silnika ekspanderem taśmowym.

11. Otwór drzwiowy

W przypadku nadwozi otwartych, otwory wejściowe w karoserii samochodu rajdowego muszą sięgać co najmniej do wysokości bioder siedzących w fotelach kierowcy i pilota.

Zaleca się stosowanie w otworach drzwiowych siatek bezpieczeństwa mocowanych do klatki bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem J.

12. Zbiornik paliwa

Stosowane w samochodach zbiorniki paliwa muszą być oryginalnymi zbiornikami samochodowymi albo zbiornikami zgodnymi z wymaganiami FIA. Każdy zbiornik musi być wyposażony w zawór zwrotny (przeciwwyciekowy). Każdy zbiornik musi być trwale zamocowany w pojeździe.

Wlew zbiornika nie może wystawać poza obrys pojazdu.

Korek wlewowy musi być dodatkowo zabezpieczony.

13. Zastrzeżenia ogólne

Chłodnica silnika samochodu oraz akumulator/akumulatory muszą być oddzielone od kabiny załogi w sposób uniemożliwiający poparzenie załogi w wypadku ich rozszczelnienia; a wszystkie przewody układu chłodzenia w kabinie załogi muszą być metalowe, a ewentualne połączenia elastyczne muszą znajdować się poza kabiną.

14. Pozostałe wyposażenie

Wszystkie samochody muszą być wyposażone w:

– apteczkę medyczną

– radio CB lub telefon komórkowy

– linę lub taśmę holowniczą właściwą do masy pojazdu

– układ świateł awaryjnych

– płachtę ekologiczną

– noże do cięcia pasów bezpieczeństwa zamocowane w zasięgu ręki kierowcy i pilota