REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
Puchar Polski OFF-ROAD PL 2015

Nowa Dęba

25 – 28 sierpnia 2016

Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Off Road
ul. Filtrowa 47
02-057 Warszawa
tel./fax: 124122657
e-mail: puchar@off-road.pl
www.puchar.off-road.pl

 

 

1. Postanowienia ogólne

Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Ramowego, Regulaminu Bezpieczeństwa, Regulaminu Ochrony Środowiska na rok 2016 oraz niniejszego Regulaminu Uzupełniającego.

 

1.1 Nazwa imprezy

Puchar Polski OFF-ROAD PL – Nowa Dęba

 

1.2 Data

25 – 28 sierpnia 2016

 

1.3 Nazwa cyklu, do którego impreza jest zaliczana

Puchar Polski OFF-ROAD PL

1.4 Wiza PZM (GKSPiT)

nr , wydana dnia:

 

1.5 Organizator

Polskie Stowarzyszenie OFF-ROAD, Warszawa

 

1.6 Adres biura imprezy

OFF-ROAD PL, ul. Konecznego 6/9u, 31-216 Kraków

 

1.7 Władze imprezy:

Dyrektor Imprezy: Grzegorz Surowiec

Sędzia Główny:

Zespół Sędziów Technicznych: , 2 asystentów powołanych przez Organizatora.

 

1.8 Charakterystyka imprezy

Długość całkowita trasy imprezy: 250 km

Liczba Prób Przejazdu (PP): 50

Liczba etapów: 5

 

1.9 Lokalizacja imprezy

Biuro imprezy

Lokalizacja: Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego 1

Data: 25 – 28.08.2016

Czas otwarcia: 25.08.2016 – 09.00

Czas zamknięcia: 25.08.2016 – 21.30

Czas otwarcia: 26.08.2016 – 06.30

Czas zamknięcia: 26.08.2016 – 21.30

Czas otwarcia: 27.08.2016 – 06.30

Czas zamknięcia: 27.08.2016 – 10.00

Kierownik Biura: Dorota Sobolak, tel.: 605200083

 

Badania Kontrolne (BK)

Lokalizacja: Nowa Dęba, parking przed Hotelem „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego 1

Data: 25.08.2016

Czas otwarcia: 10.00

Czas zamknięcia: 15.00

 

2. Zgłoszenia i wpisowe

Uczestnik zamierzający wziąć udział w Imprezie musi dokonać zgłoszenia. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata wpisowego.

 

2.1 Zgłoszenia

Przez zgłoszenie do Imprezy rozumie się przesłanie wypełnionego poprawnie formularza zgłoszenia pocztą na adres:

OFF-ROAD PL

ul. Konecznego 6/9u

31-216 Kraków

lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres:

puchar@off-road.pl

przed upływem terminu zgłoszeń, tj. do dnia 1 sierpnia 2016 (I termin) albo do 25 sierpnia 2016 (II termin). Formularz zgłoszenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Ramowego.

 

2.2 Wpisowe

Wpisowe należy wpłacić na konto bankowe Organizatora podane na formularzu zgłoszenia.

Ustanawia się dwa terminy wpisowego:

1. I termin rozpoczyna się w czasie od otwarcia listy zgłoszeń tj. 1 lipca 2016 i trwa do 1 sierpnia 2016. Wysokość wpisowego w I terminie wynosi: 1200 PLN (1100 PLN dla załogi będącej członkiem PSOR).

2. II termin rozpoczyna się od 2 sierpnia 2016 i trwa do 25 sierpnia 2016. Wysokość wpisowego w II terminie wynosi 150% wpisowego z I terminu, tj.: 1800 PLN (1650 PLN dla załogi będącej członkiem PSOR).

Jeżeli samochód uczestnika posiada na Imprezie:

reklamy, napisy oraz inne znaki podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do sponsorów,

reklamy, napisy oraz inne znaki podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do „OFF-ROAD PL Magazyn 4×4”,

lub uczestnik odstępuje od umieszczenia na pojeździe reklam dostarczonych przez organizatora, zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty wpisowej w wysokości 1500 PLN. Lista sponsorów rundy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Uzupełniającego.

 

2.3 Odbiór administracyjny

Lokalizacja: Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego

Data: 25.08.2016

Czas otwarcia: 09.00

Czas zamknięcia: 14.30

Kierownik Biura: Dorota Sobolak, tel.: 605200083

Kierowca musi przedstawić:

aktualny dowód rejestracyjny samochodu,

dokument stwierdzający zawarcie umowy OC właściciela lub użytkownika pojazdu zgodnie z przepisami RP oraz polisy ubezpieczeniowej NNW,

prawo jazdy.

 

2.4 Badanie Kontrolne

Lokalizacja: Nowa Dęba, parking przed Hotelem „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego 1

Data: 25.08.2016

Czas otwarcia: 10.00

Czas zamknięcia: 15.00

Załoga musi przedstawić:

zaświadczenie o Odbiorze Administracyjnym,

samochód gotowy do startu,

aktualny dowód rejestracyjny samochodu,

dokument stwierdzający zawarcie umowy OC właściciela lub użytkownika pojazdu zgodnie z przepisami RP oraz polisy ubezpieczeniowej NNW,

osobiste wyposażenie bezpieczeństwa.

 

3. Wydanie i wymiana kart drogowych w czasie Imprezy

Wręczenie kart drogowych podczas Imprezy będzie odbywać się:

przed startem do I Etapu,

przed startem do II Etapu,

przed startem do III Etapu,

przed startem do IV Etapu,

przed startem do V Etapu.

Zdawanie kart drogowych podczas Imprezy będzie odbywać się:

na mecie I Etapu,

na mecie II Etapu,

na mecie III Etapu,

na mecie IV Etapu,

na mecie V Etapu.

Załogi, które nie osiągną mety etapu zobowiązane są do zdania karty drogowej u sędziego na trasie, u sędziego głównego, u kierownika trasy, bądź w biurze imprezy we właściwym dla siebie terminie zamknięcia mety.

 

4. System startu i mety

 

4.1. Ustala się następującą procedurę startu:

zapytanie o gotowość do startu (samochód jest ustawiony „na obrys”),

informacja słowna w kolejności:

– „1 minuta do startu”,

– „30 sekund do startu”,

– „15 sekund do startu”,

– „10 sekund do startu”,

po potwierdzeniu przez załogę gotowości do startu, odliczanie, co sekundę w kolejności: 5, 4, 3, 2, 1, START, z jednoczesnym pokazywaniem na palcach.

Czas startu musi odbywać się w pełnej minucie oficjalnego czasu imprezy. Na trasie imprezy może znajdować się równocześnie kilka samochodów.

 

4.2. Ustala się następującą procedurę mety:

Wszystkie odcinki z pomiarem czasu kończy meta stop (linia mety pomiędzy osiami samochodu).

 

5. Zapoznanie z trasą

 

5.1 Prolog

Organizator dopuszcza piesze zapoznanie z trasą Prologu przed startem pierwszego uczestnika.

 

5.2 Etapy

Organizator nie przewiduje zapoznania z trasą etapów i nie dopuszcza załóg do samodzielnego zapoznania z trasami etapów pod groźbą wykluczenia z Imprezy.

 

6. Program Imprezy

 

6.1 Lista zgłoszeń

Otwarcie listy zgłoszeń

Data: 01.07.2016

Zamknięcie listy zgłoszeń

Data: 25.08.2016

 

6.2 Biuro imprezy

Lokalizacja: Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego 1

Data: 25 – 28.08.2016

Czas otwarcia: 25.08.2016 – 09.00

Czas zamknięcia: 25.08.2016 – 21.30

Czas otwarcia: 26.08.2016 – 06.30

Czas zamknięcia: 26.08.2016 – 21.30

Czas otwarcia: 27.08.2016 – 06.30

Czas zamknięcia: 27.08.2016 – 10.00

 

6.3 Biuro prasowe

Lokalizacja: Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego 1

Data: 25 – 28.08.2016

Czas otwarcia: 25.08.2016 – 09.00

Czas zamknięcia: 25.08.2016 – 21.30

Czas otwarcia: 26.08.2016 – 06.30

Czas zamknięcia: 26.08.2016 – 21.30

Czas otwarcia: 27.08.2016 – 06.30

Czas zamknięcia: 27.08.2016 – 10.00

 

6.4 Oficjalna Tablica Ogłoszeń

Lokalizacja: Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego 1

Data: 25 – 28.08.2016

Czas otwarcia: 25.08.2016 – 09.00

Czas zamknięcia: 25.08.2016 – 22.00

Czas otwarcia: 26.08.2016 – 06.00

Czas zamknięcia: 26.08.2016 – 22.00

Czas otwarcia: 27.08.2016 – 06.00

Czas zamknięcia: 27.08.2016 – 04.00

Czas otwarcia: 28.08.2016 – 08.00

Czas zamknięcia: 28.08.2016 – 10.00

 

 

 

6.5 Odbiór Administracyjny

Lokalizacja: Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego 1

Data: 25.08.2016

Czas otwarcia: 25.08.2016 – 09.00

Czas zamknięcia: 25.08.2016 – 14.30

 

6.6 Badania Kontrolne (BK)

Lokalizacja: Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego 1

Data: 25.08.2016

Czas otwarcia: 25.08.2016 – 10.00

Czas zamknięcia: 25.08.2016 – 15.00

 

6.7 Opublikowanie listy sam. zgodnych z przepisami

Lokalizacja: Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego 1

Data: 25.08.2016

Czas: – 15.45

 

6.8 Odprawa uczestników – Obecność obowiązkowa

Lokalizacja: Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego 1

Data: 25.08.2016

Czas: – 16.00

 

6.9 Opublikowanie listy startowej do Prologu

Lokalizacja: Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego 1

Data: 25.08.2016

Czas: – 16.30

 

6.10 Start do Prologu pierwszego uczestnika

Lokalizacja: Nowa Dęba, TEREN UNIDEZU, obok Hotelu „Szypowski Strefa”

Data: 25.08.2016

Czas: – 17.00

 

6.11 Zakończenie Prologu

Lokalizacja: Nowa Dęba, TEREN UNIDEZU, obok Hotelu „Szypowski Strefa”

Data: 25.08.2016

Czas: – 20.45

 

6.12 Opublikowanie listy startowej do Etapu I

Lokalizacja: Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego 1

Data: 25.08.2016

Czas: – 21.30

 

6.13 Start do Etapu I pierwszego uczestnika

Lokalizacja: Nowa Dęba, wjazd na poligon na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego

Data: 26.08.2016

Czas: – 07.00

 

6.14 Zamknięcie mety Etapu I

Lokalizacja: Nowa Dęba, wyjazd z poligonu na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego

Data: 26.08.2016

Czas: – 12.00

 

6.15 Opublikowanie listy startowej do Etapu II

Lokalizacja: Nowa Dęba, wjazd na poligon na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego

Data: 26.08.2016

Czas: – 13.30

 

6.16 Start do Etapu II pierwszego uczestnika

Lokalizacja: Nowa Dęba, wjazd na poligon na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego

Data: 26.08.2016

Czas: – 14.00

 

6.17 Zamknięcie mety Etapu II

Lokalizacja: Nowa Dęba, wyjazd z poligonu na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego

Data: 26.08.2016

Czas: – 19.00

 

6.18 Opublikowanie listy startowej do Etapu III

Lokalizacja: Nowa Dęba, wjazd na poligon na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego

Data: 26.08.2016

Czas: – 20.00

 

6.19 Start do Etapu III pierwszego uczestnika

Lokalizacja: Nowa Dęba, wjazd na poligon na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego

Data: 26.08.2016

Czas: – 20.30

 

6.20 Zamknięcie mety Etapu III

Lokalizacja: Nowa Dęba, wyjazd z poligonu na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego

Data: 27.08.2016

Czas: – 00.30

 

6.21 Opublikowanie listy startowej do Etapu IV

Lokalizacja: Nowa Dęba, wjazd na poligon na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego

Data: 27.08.2016

Czas: – 01.30

 

6.22 Start do Etapu IV pierwszego uczestnika

Lokalizacja: Nowa Dęba, wjazd na poligon na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego

Data: 27.08.2016

Czas: – 08.00

 

6.23 Zamknięcie mety Etapu IV

Lokalizacja: Nowa Dęba, wyjazd z poligonu na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego

Data: 27.08.2016

Czas: – 13.00

 

6.24 Opublikowanie listy startowej do Etapu V

Lokalizacja: Nowa Dęba, wjazd na poligon na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego

Data: 27.08.2016

Czas: – 14.00

 

6.25 Start do Etapu V pierwszego uczestnika

Lokalizacja: Nowa Dęba, wjazd na poligon na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego

Data: 27.08.2016

Czas: – 14.30

 

6.26 Zamknięcie mety Etapu V

Lokalizacja: Nowa Dęba, wyjazd z poligonu na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego

Data: 27.08.2016

Czas: – 19.30

 

6.27 Opublikowanie nieoficjalnych wyników końcowych imprezy

Lokalizacja: Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego

Data: 27.08.2016

Czas: – 21.00

 

6.28 Opublikowanie oficjalnych wyników imprezy, wręczenie nagród

Lokalizacja: Nowa Dęba, Hotel „Szypowski Strefa”, ul. Szypowskiego

Data: 27.08.2016

Czas: – 22.00

 

7. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz zmian i uzupełnienie niniejszego regulaminu, jak równie całkowitego odwołania zawodów.

 

 

 

Grzegorz Surowiec
Dyrektor Imprezy