WPISOWE

Wpisowe należy wpłacić na konto bankowe Organizatora podane na formularzu zgłoszenia.

Ustanawia się dwa terminy wpisowego:

1. I termin rozpoczyna się w czasie od otwarcia listy zgłoszeń tj. 1 lipca 2016 i trwa do 1 sierpnia 2016. Wysokość wpisowego w I terminie wynosi: 1200 PLN (1100 PLN dla załogi będącej członkiem PSOR).

2. II termin rozpoczyna się od 2 sierpnia 2016 i trwa do 25 sierpnia 2016. Wysokość wpisowego w II terminie wynosi 150% wpisowego z I terminu, tj.: 1800 PLN (1650 PLN dla załogi będącej członkiem PSOR).

Jeżeli samochód uczestnika posiada na Imprezie:

– reklamy, napisy oraz inne znaki podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do sponsorów,

– reklamy, napisy oraz inne znaki podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do „OFF-ROAD PL Magazyn 4×4”,

lub uczestnik odstępuje od umieszczenia na pojeździe reklam dostarczonych przez organizatora, zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty wpisowej w wysokości 1500 PLN. Lista sponsorów rundy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Uzupełniającego.

Wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe:
Bank Pekao
10 1240 4722 1111 0010 5578 6880